Üvey Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi

Yeni bir hayat kurmak isteyen çocuk sahibi eşlerin üzerinde en çok düşündükleri konulardan bir tanesi de üvey ebeveyn ve çocuk ilişkisi konsudur. Çocuklar için bu süreç oldukça zor geçebilir. Çünkü inandığı ve bildiği anne ya da babası dışında bir babayı kabul etmek çocuk düşünce şeması açısından zordur. Zaten ilk aşamalarda genellikle kabul edememe problemleri görülmektedir.

Çocuklarda anneye karşı ön yargılı olabilir, ani istenmeyen tepkiler gösterebilir. Onu anlamaya çalışmak ya da anladığımızı göstermek problemlerin çoğunu hafifletecektir. Üvey babaya karşı ise daha çok kabullenememe problemleri baş göstermektedir.

Çocuğun sosyal çevresi de bu duruma farklı bakabilir. Bu yüzden çocuk iyice içine kapanabilir. Çocuk ile süreci yürütürken iletişim çok önemli bir etken haline gelir. Çocuğa onun sevildiğini hissettiren, onu anladığınızı hissettiren bir yaklaşım doğru olandır. Aynı zamanda çocuğa karşı katı tutum sergilenmemesi ve kuralların ortak bir anlayış içinde koyulması önem taşımaktadır.

Çözülmez hale gelebilen çoklu ilişki sorunlarında çift terapileri ve çocuk terapileri tercih edilebilir. Bu terapilerde sorunlar tek tek ele alınarak ilerleme kaydedilmeye çalışılır.

üvey ebeveyn ve çocuk ilişkisi