K.V.K.K. VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında,sağlık verilerimi, ilaç bilgisi verilerimi de içeren her türlü özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin, iletişim bilgilerimin, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi ve iletişim bilgilerimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, veri sorumlusu sıfatıyla Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından işlenmesine, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nunda ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; bu hususta açık rızam olduğunu,

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER tarafından; klinik çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu,

Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER’ebildireceğimi,

İş bu açık rıza metni ile Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini, haklarımıokuduğumu, anladığımı, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Uzman Klinik Psikolog Ahmet Metehan ER veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenlertarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu;

kabul ve beyan ederim.

Kişisel verilerinize yönelik tercihinizi belirtiniz. 


RIZAM VARDIR                                                                           RIZAM YOKTUR

 Ad Soyad                                                                                          Ad Soyad


    Tarih İmza                                                                                        Tarih İmza


açık rıza metni