Obezite

Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı ve anormal yağ birikmesidir. Obezitenin hesaplanmasında boy ve kilo değeri üzerinden yapılan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) – Body Mass Index (BMI) hesaplaması kullanılır: Vücut kitle indeksi, kilogram olarak ağırlığın, metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir.

Vücut kitle indeksi (beden kitle indeksi) hesaplama değeri 30’un üzerinde olan kişi obez, 40’ın üzeri olan kişi ise morbid obez olarak kabul edilir.

Obezitenin bir çok nedeni bulunmaktadır. Fakat yapılan son araştırmalara göre obezite genetik ve hormonal problemlerden ziyade daha çok psikolojik problemlerden kaynaklanmaktadır. Çünkü obezite yemek yeme ile doğrudan bağlantılı bir problemdir. Yemek yemek kişide haz meydana getirir. Dürtüsel bir mekanizması olan yemek yemenin önüne geçebilmek için bu dürtü ile mücadele etmek gerekir. Fakat bu dürtü ile mücadele etmek güçlü bir disiplin gerektirmektedir.

Obezite problemi günümüzde gittikçe artmakta olan bir durum halne gelmektedir. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi anksiyete olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yaşanılan stres karşısında kişiler dürtüsel olarak yemek yeme davranışını sergileyebilirler. Yemek yeme davranışı da kişiye haz verdiği için kişide bir rahatlama meydana getirmektedir. Bu durum kişinin bu davranışını sürekli bir şekle sokmaktadır.

Obezite ile mücadele etme yollarından en önemlisi de psikolojik süreçtir. Yeterli motivasyon, yeterli disiplin ve yeterli istek ile bu sorun aşılabilir. Özellikle farklı uzmanlar ile işbirliği içinde çalışılarak yönetilebilecek olan süreçte en önemli etken 'istemek' olarak karşımıza çıkmaktadır.

obezite