İstismar

Cinsel İstismar günümüzde gittikçe artan bir durum haline gelirken çoğu istismar olayı da bir şekilde saklanmakta ve gün yüzüne çıkarılmamaya çalışılmaktadır. İstismar durumları çocuklar açısından ciddi travmalara yol açan, çocuğun fizyolojik ve psikolojik gelişimini ciddi derecede etkileyen bir durum olarak da bilinmektedir.

Cinsel istismar; fiziksel, entelektüel veya duygusal olarak, yani gelişimsel olarak tam olgunlaşmamış çocuk ya da ergenin, anlamını tam olarak kavrayamadığı cinsel etkinliklere katılmasıdır. Yani, çocuğun bir yetişkin tarafından, cinsel uyarı ve doyum için kullanılması, fuhuşa zorlanması, pornografi gibi suçlarda cinsel obje olarak kullanılması, genital bölgeye dokunma, teşhircilik, ırza geçmeye kadar çok geniş yelpazedeki tüm davranışları kapsamaktadır.

Cinsel istismar olaylarının farklı nedenleri olabilmektedir. Bunlar arasında ailenin ekonomik durumunun yetersiz olması, ebeveynin sosyal çevresinin yetersiz olması, çevreyle uyumsuzluk yaşanması, ebeveynlerin kişilik yapılarındaki bozulmalar, erken yaşta ebeveyn olma, alkol ve madde bağımlılığı, eşler arası uyumsuzluk problemleri ve parçalanmış aile yapıları gibi nedenler bulunmaktadır.

Cinsel istismarın yaşlara göre dağılımına bakıldığında: 0-3 yaş: %10, 4-7 yaş: %30,8-11 yaş: %25, 12 yaş ve üstü: %35 olarak bilinmektedir. İstismarcının %96'sı erkek ve %80'i çocuğu tanıyan biridir. Aynı zamanda kız çocukları erkeklere göre 3 kat daha fazla istismara maruz kalmaktadırlar.

Cinsel istismara uğrayan çocuklarda yetişkinlik döneminde kişilik patolojisi görülmesi çok yüksek bir ihtimal olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Cinsel istismara uğrayan çocukların yaklaşık yarısında yapılan ilk psikiyatrik muayenelerinde istismar belirtilerine rastlanmaz. 12-18 ay içerisinde bazı belirtilerin görüldüğü ve sorunların başladığı rapor edilmiştir. Bu yüzden örtük bir şekilde işleyen bilinç mekanizmalarına dikkat edilmesi gerekir. Bu yüzden aşağıda yazdığım belirtilere dikkat edin ve eğer şüphelenirseniz mutlaka bir uzmana başvurun.

Her ebeveynin istismara karşı mutlaka dikkat etmesi gereken noktalar:

  • Çocuğunuzda huzursuzluk, gece kabusları, içine kapanma ya da yabancılara karşı aşırı ilgi, sebepsiz ağlama nöbetleri, konsantrasyon problemleri, sürekli düşünme hali
  • Çok fazla agresif olma, korku, kızgınlık ve düşmanlık
  • Kendine zarar verme, saldırganlık, uçarı davranışlar
  • Çocuğun çizdiği resimlerde; kendisini ayrı ve yalnız çiziyorsa, resimlerinde cinsel objelere yer veriyorsa, cinsel bölgeleri belirgin olarak çiziyorsa ya da cinsel bölgelerin üzerini çiziyorsa, çizdiği resimlerde sürekli mutsuz ifadelere yer veriyorsa mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekmektedir.

Cinsel istismar vakalarında çocuğu suçlayıcı tavırlar sergilemek oldukça tehlikeli ve ciddi sorunlar oluşturan bir tutumdur. Ne olursa olsun çocuğu yargılamamak gerekir. Çocuğu anladığınızı belirten cümleler kurmalı ve onun yanında olmalısınız. Mutlaka uzman desteği alarak bu süreci profesyonel bir şekilde atlatabilirsiniz.