Tırnak Yeme

Tırnak yeme, insan yaşamında bir uyum ve davranış bozukluğu olarak kabul edilir. Her yaşta ortaya çıkabilir fakat daha çok çocuklarda görülmektedir. Tırnak yeme davranışının altındaki en önemli psikolojik sorun çocuğun aileden ve çevreden yeterli ve gerekli psikolojik doyumu sağlayamamasıdır. Tırnak yeme alışkanlığı genellikle stres, korku, kaygı, güvensizlik, değersizlik, üzüntü duygularını aktifleştiren olayların ardından görülmektedir.

  Örneğin; çocuğun anne ve babadan ayrı kalması, anne ve babanın kavga etmesi, okulda sosyalleşememe, kardeş kıskançlığı vb.

Dikkat edilmesi gereken unsur; çocuk tırnak yerken çocuğa 'tırnağını yeme' gibi söylemlerin olmaması gerekir. Çocuğa söylenen telkinler özellikle çocuğun kaygısını arttırdığı için tırnak yeme alışkanlığı daha kalıcı hale gelebilir. Aynı zamanda çocuğun azarlanmaması ve bu konu hakkında kendisiyle yapıcı bir şekilde konuşulması daha doğru olacaktır. Çocuk tırnak yediğinde çocuğa telkinde bulunmak yerine çocuğun dikkatini başka bir tarafa çekmek daha etkili bir yöntem olacaktır.

Tırnak yeme problemi, farklı terapi teknikleri ile tedavi edilebilir. Literatürde dürtü kontrol bozuklukları olarak geçen bu durumla kolayca mücadele edilebilir.