Alt ıslatma nedir?

Gece uyku esnasında veya gündüz herhangi bir anda meydana gelebilen, idrarın tamamını veya bir kısmının çocuk tarafından kontrol edilememesidir. Bu durum çocuğun tuvalet eğitimi verildiği yaşta normal olarak kabul edilebilir. Ama belli bir yaştan sonra alt ıslatmanın devam etmesi normal bir davranış olarak sayılmamaktadır.

Uluslararası verilere göre çocuk, 5 yaşından sonra üç ay içerisinde haftada iki kez altını ıslatıyorsa bu durum alt ıslatma problemi olarak kabul edilir.

Alt ıslatma nedenleri nelerdir?

Alt ıslatmanın bir çok farklı nedenleri bulunmaktadır. 3 farklı kategoride toplanacak olursa; genetik, fizyolojik ve psikolojik nedenlerden kaynaklandığı ifade edilebilir. Genetik nedenlerin etkili olduğunu gösteren çalışmalar incelendiğinde, alt ıslatan çocukların anne veya babasının %70’inde çocukluk dönemlerinde alt ıslattıkları görülmüştür. Yani alt ıslatma probleminin genetik olarak çocuğa geçme riski yüksektir.

Fizyolojik nedenler ise derin uyku nedeni ile mesanenin taşmasına ilişkin uyanma sinyallerini alamaması, mesanenin kapasitesinin ortalamanın altında olması ve böbrekten su atılmasını azaltan hormonun yeterince salgılanmaması, kabızlık sonucu mesanenin zorlanması olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak psikolojik nedenler de aile düzenindeki değişiklikler, yeni kardeş, ebeveyn kaybı, uyum sorunları, çocuğa yüklenen sorumluluğun fazla olması, sevgi yoksunluğu ve tuvalet alışkanlığı kazandırmadaki olumsuzluklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Alt Islatma Tedavisi

Alt ıslatma tedavisinde farklı çözüm yolları denenmektedir. İlk aşamada ilaçsız bir şekilde müdahale yapılmaya çalışılması çocuk açısından daha faydalı olmaktadır. Fakat ilaçsız uygulanan tedaviler sonucunda hastalık geçmezse ilaçlı tedaviler de kullanılabilir. Aşağıda alternatif tedavi yöntemleri verilmiştir. Alt ıslatma çocuğunuzda yeni başlamışsa ve haftada 2 kezden daha sık görülüyorsa mutlaka bir merkeze başvurun.

  • Aile içi çatışmanın çözülmesi
  • Çocuğun fizyolojik bir probleminin olup olmadığının kontrol edilmesi
  • Çocuğa verilen aile içi eğitimin düzeltilmesi ve kontrollü hale getirilmesi
  • Çocuğa ödüllendirme sistemiyle yaklaşılması
  • Yatmadan önce sıvı alımının kesilmesi
  • Çocuk uyuduktan 2 saat sonra uyandırılıp tuvalete getirilmesi
  • Mesane kontrolü için kas egzersizleri
  • Çocuğun altını ıslatmadan alarm veren bir alet ve ilaç tedavisi uygulanabilir