Davranış Bozuklukları

Çocuklar en çok sosyal öğrenme, model alma, yerine koyma gibi yöntemlerle davranışlarını şekillendirmektedirler. Her çocuk farklı karakteristik yapıya sahip oldukları için çocuktan çocuğa değişen davranış örüntüleri olabilmektedir. Topluma ya da aileye göre yanlış olan davranışlar her zaman davranış bozukluğu olarak adlandırılamayabilir.

Davranış bozukluğu olan çocuklar, kuralları izlemekte güçlük çeker, başkalarıyla empati kurmakta zorlanır, karşı tarafın duygusunu anlamlandıramaz ya da hatalı şekilde atıfta bulunur, çabuk öfkelenir, kavga başlatabilir, kurallarla (otoriteyle) çatışır, başkalarını suçlama ya da yalan söyleme gibi davranışlar sergileyebilir. Kendi ve çevresinin (arkadaş ortamı gibi) güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunabilir.

Örneğin, bir çocuk evde kuzenleri ile ya da arkadaşları ile oyun oynarken oyunu bozacak şekilde davranışlar sergilemesi ve bir anda öfkelenerek arkadaşlarına şiddet uygulaması, mahallede arkadaşları ile birlikte yasaklanmış yerlere(inşaat alanı, garajlar, deniz kenarı vb.) giderek sürekli kural ihlali yapması, arkadaşlarını tehdit etmesi, tehlikeli olan eşyalara(çakı, bıçak, kırık cam vb.) ilgisinin çok olması ve onları kullanma eğilimde olması gibi durumlar örnek gösterilebilmektedir.

Davranış Bozukluklarının Nedenleri

Tam olarak nedenin ne olduğu bilinmese de bazı durumların davranış bozukluğunu tetikleyen bazı faktörlerin olduğu söylenebilir. Bazı faktörler;

  • Bağlanma Sorunları
  • Yoksulluk
  • Yaşanılan çevrede şiddet
  • Aile içi istismar
  • Ebeveynlerin tutarsız davranışlar
  • Uygun süpervizyon vermemeleri
  • Sık ve yersiz cezalandırma gibi faktörler olabilir

Davranış Bozuklukları Tedavisi

Davranış bozukluklarının tedavisinde uzman, aile ve çocuk işbirliği oldukça önemlidir. Tedavi için psikoeğitim, psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Davranış bozuklukları, Antisosyal kişilik bozukluğunun bir yordayıcısı olduğu için bu belirtiler dikkate alınmalıdır.