Tikler

Tikler motor ya da vokal kasların istemsiz kasılmaları sonucu ortaya çıkan, ani, aralıklı, tekrarlayıcı, ritmik olmayan istemsiz hareketlerdir. Tikler çok çeşitlidir ve 'tik bozuklukları' adı altında tedavi gerektirirler. Tiklerin sıklığı ve şiddeti zaman zaman kişinin kendi istemi ile, istirahat halinde veya konsantrasyonla azalabilir veya kaybolabilir veya stresle artabilir.

Bazı hastalarda uykuda tikler kaybolabilir. Bazı hastalar birkaç dakikadan birkaç saate kadar değişebilen sürelerde tiklerini kontrol altında tutabilir, bu nedenle muayene sırasında tikler görülmeyebilir. Özellikle çocuk hastalar ve bazı yetişkin hastalar ise tiklerini kontrol edemezler ve geçici bir süre içinde olsa engelleyemezler.

Farklı tik çeşitleri mevcuttur. Bunlar:

  • Gelip geçici tik bozukluğu (kalıcı olmayan ve bir dönem baş gösteren tikler)
  • Kronik motor ya da vokal tik bozukluğu (Tek ya da birden fazla motor veya vokal tikle karakterize bir sorundur)
  • Gilles De La Tourette Bozukluğu (Zaman içinde artma ve azalmalar gösteren, çoğul motor ve vokal tiklerle karakterize kronik bir hastalıktır)

Destekleyici tedavi ve ilaç tedavisi yararlı olabilmektedir. Eğer çocuk tikleri ev dışı ortamlarda sergilemiyor, belirli durumlarda gösteriyorsa; bunun nedenlerinin değerlendirilmesi gerekecektir. Gerginliğin arttığı ya da yoğun ilginin gösterildiği durumlar tespit edildiğinde gerginliğin azaltılması, destek ve ilginin çocuğun pozitif yönlerine kaydırılması, tiklerin ortadan kalkmasına yardımcı olur.