Ahmet Metehan ER

Uzman Klinik Psikolog

Trabzon'un küçük mahallelerin birinde dünyaya geldim. İlkokul ve lise eğitimimi Trabzon'da tamamladıktan sonra Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim görmek ve çalışmak üzere yaşam yolculuğuma başladım. Liseyi bitirdikten sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Sosyoloji bölümünü çok sevsem de hayalimdeki meslek olan psikologluk için fakültede ilk 3’e girerek üniversitemin çift anadal programına kabul edildim. Aynı anda hem sosyoloji hem de psikoloji bölümlerinde eğitimime devam ettim ve her iki bölümden de derece ile mezun oldum. Sonrasında uzmanlığa başlamak üzere Haliç Üniversitesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına giriş yaptım. Burayı da başarılı bir şekilde tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog oldum.

Psikoloji alanında akademik eğitim sırasında psikoterapi uygulamalardan yoksun kaldığımız için, alanında yetkin uzmanlardan uygulama içerikli süpervizyon eğitimleri alarak psikoloji dünyasına ilk adımımı attım. Meslek hayatımın ilk yıllarında ileri seviye psikopatolojik hastalıkları (şizofreni, psikoz, nevroz, depresyon, panik bozukluk, bipolar bozukluk, öfke kontrolü) olan hastalarla çalışma fırsatı yakaladım. Şizofreni hastalarının iç dünyasını ve algı biçimlerini keşfederek ilerlediğim bu yol ile mesleğe en zor hastalardan başlayarak giriş yaptım. Sonrasında daha hafif psikolojik problemleri olan danışanlarla çalışmaya başladım.

Danışanlarıma bireysel psikoterapi, aile ve çift terapisi vererek elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çeşitli psikoterapi eğitimleri aldım ve almaya da devam ediyorum. Birçok seminer, konferans ve panele katıldım. Birçok psikolojik test ve psikolojik ölçek eğitimleri aldım. Üç farklı tez yazdım.

Aldığım eğitimler, katıldığım araştırmalar, uyguladığım farklı terapilerden ve deneyimlerimden edindiğim bilgilerle; terapi sırasında samimi ve içten kurulan terapi ilişkisinin, terapist tarafından gerçek anlamda uygulanan empatinin ve danışanın özgürce her şeyi konuşabildiği terapi ortamın oluşturulmasının iyileştirici birçok özelliği olduğunu öğrendim. Bu yüzden terapilerimde; terapi ilişkilerimi güçlü tutmak, karşılıklı güveni oluşturmak, güçlü empati yapmak, içten olmak, danışanın özgürce istediğini konuşabileceği terapötik ilişkiyi kurmak ve kişiye en uygun çıkış yollarını aramak terapimin en temel kısmını oluşturmaktadır.

Sevgiler...

Sertifikalar Ve Katılım Belgeleri

 • İnsan kaynakları yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Hafıza teknikleri
 • İknanın psikolojisi
 • Hayalleri gerçek kılmanın sırları
 • Güvenli davranış geliştirme
 • Stres
 • Duygusal zekayı geliştirmek
 • 3 dakikada kişilik analizi
 • İkna ince iştir
 • Sağlıklı bir yaşamın ipuçları
 • Karar verme
 • Müzakere becerileri.

Bilimsel Araştırmalar Ve Tezler

 • OMÜ öğrencilerinin adalet algısı
 • OMÜ öğrencilerinin boş zaman faaliyetlerinin şekillenme biçimleri
 • İzmir’in Buca bölgesine yerleşen yetişkinlerin uyum düzeyleri

Kullandığım Psikolojik Testler Ve Ölçekler

 • Beier Tümce Tamamlama Testi
 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • Yeme- Tutum Testi(Anoreksik)
 • Panik Agorofobi Ölçeği
 • Disosiasyon Ölçeği
 • Koppitz Bir Resim Çiz Testi
 • Durumluk- Sürekli Öfke Ölçeği
 • Kısa Semptom Envanteri
 • Sosyotropi- Otonomi Ölçeği
 • Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği
 • Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği
 • Rotter İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği
 • SCL-90 Belirti Tarama Envanteri
 • Ankara Gelişim Testi Envanteri
 • Louisa Duss Öykü Tamamlama Ölçeği
 • Sınav Tutumu Envanteri
 • Beck Depresyon Ölçeği
 • Beck Anksiyete Ölçeği
 • Beck Umutsuzluk Ölçeği
 • Olumsuz Otomatik Düşünceler Ölçeği
 • Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği
 • Problem Çözme Envanteri
 • Sosyal Karşılaştırma Ölçeği
 • Suçluluk- Utanç Ölçeği
 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği
 • Borderline Kişilik Envanteri
 • Borderline Şiddet Değerlendirme Ölçeği
psikoloji   psikolog   uzman psikolog   psikiyatr   psikiyatır   psikolog doktor   psikiyatri   psikoterapi   ahmet metehan er   klinik psikolog   uzman klinik psikolog   psikolojik danışman   psikolojik destek   aile terapisti   aile terapisi   çift terapisi   çift sorunları   çocuk terapisi   çocuk ergen psikolojisi   depresyon   anksiyete   stres   kaygı   kaygı bozukluğu   stres bozukluğu   anksiyete bozukluğu   öfke   öfke kontrolü   bilinçaltı   bilinçdışı   istanbul   istanbul psikoloji   istanbul psikolog   izmir   izmir psikolog   izmir psikoloji   online terapi   terapi   psiko   cinsel işlev bozukluğu   erken boşalma   vajınusmus   cinsel isteksizlik   ereksiyon problemleri   site içindeki tüm yazı başlıkları(aldatma aldatılma   bipolar vb…)   psikolojik testler   psikolojik tedavi   bilinç   bodrum   muğla   bodrum psikoloji   bodrum psikolog bodrum psikiyatr   bodrum psikiyatri   asosyal   deli   delirmek   rahatsızlık   psikolojik deli   psikolojik hasta   psikolojik takıntı   pisikolog   pisikoloji   pisikiyatri   pisikiyatır   iyi değilim   kötü hissetmek   yaşam koçu   hayat koçu   aile koçu   psikoloji koçu   motivasyon   korku   korkmak   ağlamak   sürekli ağlamak   baş ağrısı neden olur   baş ağrıları   somatizasyon   yalnızlık   hareketsizlik   enerji düşüklüğü   uykusuzluk   panik   paranoyak   çok düşünmek   birlikte olamama   heyecan   dikkatsizlik   unutkanlık   titizlik   müthiş psikoloji   psikoloji sıralama   psikoloji taban puanları   hayır diyebilme   psikoloji puanları