Uyum Bozuklukları

Uyum bozukluğu stresli ya da psikolojik olarak sıkıntı veren yaşam olayları sonrası, uyumsuz veya sağlıksız tepkilerden kaynaklanan ruhsal bir bozukluktur. Adaptasyonun yeterli olmaması duygusal ya da davranışsal semptomların gelişmesine yol açar.

Duygusal bir ilişkinin sonlanması, taşınma, iş ve okul değişikliği, şehir değiştirme, askerlik, evlilik, boşanma, ağır bir hastalık, kaza geçirme, ameliyat olma, deprem ya da sel baskını benzeri doğal bir felakete uğrama gibi farklı durumlar uyum bozukluğuna yol açacak stres etkeni olabilir.

Uyum bozukluklarında temel etken stres olarak ifade edilmektedir. Özellikle stres kaynaklı durumların sebep olduğu bilinmektedir. Herkesin stres ile mücadelesi farklı olsa da stres karşısında mücadele edemeyenlerin daha çok karşılaştığı bir problemdir.

Uyum bozukluklarının bazı belirtileri:

 • Umutsuzluk hissi
 • Üzüntü
 • Sık ağlama
 • Anksiyete (kaygı- gerginlik)
 • Endişe
 • Baş veya karın ağrıları
 • Kalp atışının anormal ya da çok güçlü olması hissi
 • İnsanlardan ve sosyal aktivitelerden izolasyon, geri çekilme
 • İşe ya da okula gitmeme
 • İşe ya da okula gitmeme
 • İştahta değişmeler : İştah kaybı ya da çok fazla yeme
 • Uyku problemleri
 • Halsiz ya da yorgun hissetme
 • Alkol ya da diğer madde ve ilaç kullanımlarında artış

Uyum bozukluklarında kişilere uygulanan destekleyici ve çözüm odaklı psikoterapiler ile oldukça yüksek fayda sağlanabilmektedir. Uyum bozukluğunun tedavisinde danışanın çevresini de tedavi sürecine eklemek oldukça etkin olan yöntemlerden bir tanesidir.