WhatsApp İletişim

distimik bozukluk nedir


DİSTİMİK BOZUKLUK NEDİR?


Israrcı depresyon olarak da anılan distimik bozukluk, depresyona benzer şekilde kendini belli eder. Fakat distimik bozukluk tanısı almış kişilerde semptomların daha uzun süredir var olduğu görülür. Yetişkinlerde en az iki yıl süreyle depresif semptomlar devam eder, çocuklar ve ergenlerde ise en az bir sene devam etmiş olmalıdır. Erkeklere oranla kadınlarda daha sık ortaya çıkar.  Distimik bozukluk yaşayan kişilerde düşük enerji, kendini bitkin hissetme, yeme düzeninde çeşitli değişimler veya dengesizlikler, umutsuzluk ve karamsarlık içerisinde olma, konsantrasyonda azalma, öz saygıda düşüş gibi durumlar gözlenebilir. Bu özellikler uzun süre kişinin hayatında varlığını gösterdiği için, bunun karakter özelliği olduğu fikri hastada ve hasta yakınlarında yaygınlaşabilir. Yani distimik bozukluk yaşayan kişi zaten uzun süredir belirli bir ruh halinde olduğu ve belirli davranış kalıplarında bulunduğu için kendisi ve çevresi tarafından durumu artık olağan kabul edilir. Bu durum kişinin içerisinde bulunduğu durumu anlamlandırabilmesini de zorlaştırır.  Ayrıca distimik bozukluğa sahip kişi, sosyal ortamlarda sahip olduğu semptomların üzerini örtebilir. Fakat bu durum kişinin içerisinde bulunduğu anı kurtarmak için gösterdiği bir tutumdur ve aslında semptomlar devamlılığını sürdürür. Bu gibi nedenler teşhis edilmesini zorlaştırsa da teşhis edilip tedaviye başlandığı takdirde kişinin yaşamı olumlu yönde değişim geçirir.  İyi sonuçlar elde edilebilir.


Distimik bozukluğun ortaya çıkmasının önüne geçmek adına; stres yönetimi konusunda yardım etmek ve bilinçlendirmek, öz saygının gelişmesi için desteklemek, sosyal çevresini güçlendirmek fayda sağlayacaktır. Distimik bozukluk kişilerin yaşantısında uzun süre eşlik ettiği için hastaya ve çevresine zor bir süreç yaşatabilir. Fakat tedaviye başvurularak çözümlenebilir ve üstesinden gelinebilir bir durumdur. Bu nedenle destek almaktan çekinmemek ve süregelen, negatif etkide bulunan duygularımızı paylaşmaktan kaçınmamak gerekir.Lütfen Bekleyin