WhatsApp İletişim

dokuz kisilik tipinden hangisine sahipsin


DOKUZ KİŞİLİK TİPİNDEN HANGİSİNE SAHİPSİN?

Enneagram testi insanların dokuz kişilik tipinden birine sahip olarak dünyaya geldiği, yıllar içinde değişimler meydana gelse bile temelde bu kişilik özelliklerinin pek çoğunun hayat boyu taşındığı fikrine dayanır. Bahsedilen bu dokuz kişilik tipi şunlardır:

TİP 1) MÜKEMMELİYETÇİ: Bu karakter tipindeki insanlar idealist bir yapıya sahiptirler. Doğru olanı en iyi şekilde yapmak ve sonuçtan tatmin olmak onlar için oldukça önemlidir. Kendilerini geliştirmek için çaba gösterirler ve çevrelerinde de bu gelişimleri görmek isterler. Yaptıkları işlerin mükemmel olması, yaşadıkları çevrenin mükemmel bir yer haline gelmesi için çabalarlar. Karar verme konusunda tedbirlidirler. Etkileşimde oldukları insanların da mükemmeliyetçi bir yapıda olması konusunda beklentiye girip, umduklarını bulamayınca hayal kırıklığı yaşayabilirler. Ayrıca bazen kendilerini ve etrafında bulunan diğer insanları fazlaca eleştirebilirler.

Nasıl davranılmalı: Fikirlerinin değer gördüğünü hissetmek onu memnun edecektir. Adil ve saygılı davranılması, bir hata yapıldığında üzerinden fazla zaman geçmeden özür dilenmesi gibi davranışlar mükemmeliyetçi insanlarla ilişkilerde dikkat edilmesi gereken konulardır.


TİP 2) YARDIMSEVER: Sıcak ve samimi ilişkiler kurmaktan hoşlanırlar. Diğer insanlara karşı cömert davranışlar sergileyip şefkatli bir yaklaşımda bulunmayı severler. Empati yapma yetenekleri fazlasıyla gelişmiştir. Bu nedenle yardıma ihtiyaç duyduğunu düşündüğü kişilere destek olmaktan çekinmezler. Bu insanlar takım çalışmalarında oldukça iyidirler ve iletişim kurmak, sosyal ilişkileri yürütmek onlar için zevk vericidir. Genellikle hayır cevabını vermekte zorlanırlar. Bu nedenle bazen kendilerine daha az zaman ayırmak durumunda kalabilirler.

Nasıl davranılmalı: Değer gördüklerini hissetmek, çaba gösterdikleri konuların farkında olduğunu ve takdir edildiğini bilmek, hakkında herhangi bir eleştiride bulunurken nazik bir dil kullanılması yardımsever insanlar için önemlidir. Bunlara dikkat ederseniz iyi bir ilişki kurabilirsiniz.


TİP 3) BAŞARI ODAKLI: Kendilerine belirledikleri hedefler vardır ve bu hedeflere ulaşabilmek için sıkı çalışırlar. Diğer insanların saygısını ve takdirini kazanmak onlar için önemli olduğundan yaptıkları işlerde en iyi olmak için çabalarlar. Başarı konusu hayatlarının odak noktasında bulunduğu için işlerine çok bağlanıp bütün vakitlerini o iş için harcayabilirler. İşkolik olma olasılıkları yüksektir.

Nasıl davranılmalı: İşlerini yaparken rahatsız edilmemekten ve odaklanabilecekleri bir ortamda bulunmaktan, yaptıklarının takdir edilmesinden ve onurlandırılmaktan, gereksiz eleştiri veya yargılamaya maruz kalmamaktan hoşlanırlar.


TİP 4) BİREYSEL/ROMANTİK: Bu kişilik tipindeki insanlar daha içe dönüktürler. Kendi duygu ve düşüncelerini incelemekten hoşlanırlar ve duygusal dalgalanmalar yaşayabilirler. Sanatsal aktivitelerde başarılı, hayal gücü yüksek kişilerdir. Kendilerinin farklı ve özel olduğunu bilmek isterler. Ruh durumlarında ani değişimler gözlenebilir.

Nasıl davranılmalı: İçe dönük olarak tanımladığımız karakter yapısına sahip olduklarından, hisleri onlar için oldukça önemlidir ve kendilerini rahatça ifade ettikleri insanların yanında kendilerini huzurlu hissederler. Anlaşıldıklarını hissetmek, değer gördüğünü bilmek, estetik bakış açılarının ve sanatsal kimliklerinin takdir edilmesinden hoşlanırlar.


TİP 5)ARAŞTIRMACI/GÖZLEMCİ: Bu karakter yapısındaki kişiler gözlem yapmayı ve bilgi toplamayı severler. Mantık doğrultusunda hareket etmekten hoşlanırlar. Olaylar arasındaki bağlantıları kurma ve problem çözme gibi alanlarda başarılıdırlar. Dikkat ettikleri şeylerden birisi de özel alanlarına gösterilen saygıdır. Bazen yalnız kalmaktan hoşlanırlar ve gerektiğinde insanlarla aralarına mesafe koymaktan çekinmezler.

Nasıl davranılmalı: Aşırı samimiyet kurmak konusunda ısrarcı olunmaması gerekir çünkü takınılan ısrarcı tavır, bu kişilik tipine sahip insanlar tarafından kendi alanlarının ihlal edilmesi anlamını taşıyabilir. Özel alanlarına saygı gösterilmesi, fazla talepkâr davranışlarda bulunulmaması onlar için önemlidir.


TİP 6) SORGULAYICI: Sorgulayıcı bireylerin önceliği kendilerini ve çevrelerindeki insanları güvende tutmaktır. Yaşanılan olaylara şüpheyle yaklaşırlar ve sürekli tetiktedirler. Gelecekte hayatlarında onları nelerin beklediği konusunda sıkça kafa yorarlar. Risk almaktan ve gizemli durumların içerisinde yer almaktan hoşlanmazlar.

Nasıl davranılmalı: Güven veren insanlarla birlikte olmaktan hoşlanırlar. İletişimde oldukları insanların konuşmalarında net ifadeler kullanmalarını isterler. Ayrıca bir konu hakkında endişe duyduklarında bu endişelerinin küçümsenmeyip ciddiye alındığını görmek isterler.


TİP 7) MACERACI/HEVESLİ: Bu kişilik tipine sahip olan insanlar hayata karşı pozitif bir tutum içerisindedirler. Gezmeyi, görmeyi ve öğrenmeyi çok önemserler. Yeni deneyimlere açıktırlar ve heyecan arayan bir yapıları vardır. Uğraşmaktan zevk aldıkları konularda çalışkan ve üretmeyi seven insanlardır.

Nasıl davranılmalı: Onları oldukları gibi kabul eden insanlarla bir arada olmak isterler. Bu nedenle hayatlarındaki insanların kendisini değiştirmeye çalışmasından hiç hoşlanmazlar ve bu insanlarla uzun süre bir arada kalmayı tercih etmezler. Onlara neyi yapıp neyi yapmayacağının söylenmesinden ve emir altında çalışmaktan da hiç hoşlanmazlar. Bu nedenle özgürce hareket edebilecekleri alanlarda çalışmaları onları daha mutlu edecektir.


TİP 8) LİDER: Bu yapıdaki insanlar kararlı ve girişken tavırlar sergilerler. Girdikleri ortama uyum sağlamakta zorlanmazlar ve kendine güvenen bir duruşa sahiptirler. Komuta etmekten hoşlanırlar ve girdikleri gruplarda, gruba liderlik etme isteği taşırlar. Aniden parlayıp çabucak sönebilen bir öfkeleri vardır.

Nasıl davranmalı: Açık sözlü ve net bir tavra sahip insanlardan hoşlanırlar. Üstü kapalı konuşmalar yapmak onları memnun etmez. Etrafındaki insanların onun yaptığı yardımların farkında olup takdir etmesi önemlidir. Öfke anlarında söyledikleri sözlerin karşısındaki insan tarafından kişisel algılanmaması gerektiğini düşünürler.


TİP 9) BARIŞÇIL: İnsanlarla iletişim kurma konusunda iyidirler. Farklılıklar onlar için dışlanmayı gerektiren bir etken değildir. İnsanlara hoşgörü ile yaklaşırlar ve çatışma ortamlarından kaçınırlar. Etraflarında bulunan insanların önüne geçmek için türlü davranışlarda bulunmayıp, onları destekleyici bir duruş sergilerler.

Nasıl davranmalı: Çatışmadan hoşlanmadıkları için huzursuzluk yaratan kişilerle aynı ortamda bulunmaktan hoşlanmazlar. Diğer insanların kendisi hakkında çok fazla beklentiye sahip olması ve üzerinde baskı oluşturması onun uzaklaşmasını sağlar. İnsanların kendisi gibi hoşgörü temelli bir yaklaşım sergilemesini bekler.Lütfen Bekleyin