WhatsApp İletişim

saldirgan agresif tipin 4 karakter ozelligi


Saldırgan (Agresif) Tipin 4 Karakter Özelliği:


Bu karaktere sahip insanlarda görebileceğimiz bazı temel kişilik özellikleri vardır. Bu özellikler bir araya geldiğinde veya birkaç tanesi yüksek ölçüde bir arada bulunduğunda ortaya agresif bir karakter çıkacaktır.


1)Kendini beğenmişlik/Narsistlik: Kendini beğenmişlik hissi insanların tamamında farklı ölçülerde varlık gösterir. Fakat bahsettiğimiz agresif kişilik tipinde bu his daha baskın bir haldedir. Onlar için hayat, başarılarıyla süslenmiş bir yer olmak zorundadır. Çünkü kendilerine biçtikleri değeri bu şekilde pekiştirme ihtiyacı hissederler. Elde ettikleri başarıyla birlikte kendini beğenmişlik hissinin doyumunu sağlayabilirler. Hisleri hakkında gereken doyuma ulaşamadıklarında ise başkalarına üzüntü vermek ve farklı şekillerde acı çektirmek isteyebilirler. Kendisi hakkındaki görüşlerinin yanlış olduğunu ve aslında sandığı kadar yüce bir varlık olmadığını düşünmeye başlayan bu insanlar, güçlerini kanıtlamak amacıyla çeşitli eylemlere yönelebilirler. Ayrıca bahsettiğim bu durum, bazı insanların hayvanlara eziyet etmesinin altında yatan sebeplerden de biridir.


2)Kıskançlık: Agresif kişilik tipine sahip insanlardaki kıskançlık hissi; romantik ilişkilerinde, arkadaşlık ve aile ilişkilerinde, hatta hayatlarına dahil olmamış insanlara karşı uzaktan hissedilen bir duygu şeklinde de görülebilir. Kıskançlık duygusu hayatlarının geneline yayılmış bir halde olabilir. Bu kişilerde kıskançlık hissi, genellikle çocukluk döneminde tanışılmış ve zamanla elde edilen hayat tecrübeleriyle birlikte artış göstermiştir. Bu durumun yaygın olarak görüldüğü aşama, çocuğun bir kardeşe sahip olması durumudur. Kardeşi dünyaya gelmeden önce tüm ilginin verildiği çocuk, kardeşinin doğumundan sonra yaşanan bariz bir ilgi düzeyi farklılığı hissettiği takdirde hırs ve kıskançlık duygularını açığa çıkarabilir.


3)Cimrilik: Cimrilik, kişinin sahip olduklarını diğerleriyle paylaşmak istememesi, eşyalarından ayrılmaktan hoşlanmaması, para harcamaktan çekinmesi gibi davranışlarda bulunmasıdır. Sahip oldukları materyallere sıkı sıkı bağlanmak ve bunların varlığını bilmek, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olur. Sahip olunan şeyler ne kadar kıymetliyse, kendini beğenmişlik doyumunun sağlaması da o kadar kolaydır. Örneğin çok büyük bir mal varlığına sahip olan narsist bir kişi, bunu başardığı için kendisiyle ilgili görüşlerini pekiştirmiş olacaktır. Bu insanlar genellikle toplumun kalanıyla da aralarına bir duvar örerek kendilerini ve sahip olduklarını güvence altına almak isterler. Sahip olduklarını korumakla ilgili takıntılara sahip olabilirler ve bu durum onların agresif bir karakter oluşturmasına etki eder. Cimrilik aynı zamanda kıskançlıkla da ilişkilidir. Kişinin kendisinin sahip olduğu şeylere başkasının da sahip olmasına dayanamaması nedeniyle paylaşmaktan hoşlanmaması rastlanılan bir durumdur. Ayrıca bu kişi diğer insanlarda gördüğü fakat kendisinde olmayan şeylere ulaşmak konusunda bir hırsa sahipse, sürekli biriktirmek ve hedefe ulaşmak adına kendini şartlamak gibi davranışlarda bulunabilir.


4)Kin: Saldırgan karakter tipine sahip insanlarda yoğun olarak görülen bir duygudur. Hissettikleri nefret, farklı noktaları hedef alabilir. Örneğin nefretin odak noktası bir insan olabileceği gibi, bir durumu, sınıfı, cinsiyeti, ırkı da kapsayabilir. Saldırgan kişilerde belli bir yere odaklanmış olan nefretin sonucunda fiziksel ve ruhsal bilinçli zarar verme isteği görülebilir. Pasif agresif kişilerde ise hissedilen kin maskelenebilir. Birinin canını yakma amacıyla söyledikleri cümleleri, eleştiri başlığı altında sunabilirler. Böylece karşı tarafa istenilen mesajı iletilmiş, kendi amacını da gizlemiş olur.


 Lütfen Bekleyin