WhatsApp İletişim

somatizasyon nedir


SOMATİZASYON NEDİR?


Somatizasyon, yani bedenselleştirme tıbbi olarak açıklanamayan ve çeşitli semptomlara neden olan psikiyatrik bir durumdur. Somatik kişiler, bedenleriyle ve fizyolojik sağlıklarıyla ilgili bir takım şikayetlerde bulunabilirler. Örneğin somatizasyon bozukluğun varsa; karın ağrısı, bulantı, karında şişme, seste kısıklık, yutma güçlüğü, cinsel isteksizlik, çarpıntı gibi bir takım problemler ile karşılaşmaktan şikayetçi olabilirsin. Haliyle içinde bulunduğun bu durum, günlük yaşamını da etkileyecektir. Okul, iş, aile ve sosyal yaşamında bu şikayetlerin nedeniyle geri planda olmak zorunda da kalabilirsin. Somatizasyon bozukluğu olan kişiler genellikle birçok doktor ziyaretinde bulunduklarını ifade ederler. Bunun nedeni yaşanılan sorunların kaynağını öğrenmeye dair istektir. Birçok hekim tarafından uygulanmış çeşitli tedavi yöntemleri denenmiş olsa da, kişinin şikayetlerinde azalma görülmez. Yaşadığı sorun hayatındaki yerini korur. Somatik kişi, somatizasyon bozukluğu tanısını alıp gerekli desteği görmediği sürece de hayatındaki bu etkiler varlığını sürdürür.


SOMATİZASYON BOZUKLUĞU NEDEN ORTAYA ÇIKAR?


Somatizasyonun ortaya çıkmasındaki en büyük faktör karşılaştığın çeşitli yaşam olaylarının oluşturduğu baskı ve strestir. Yaşadığın yoğun stres karşısında gösterdiğin tepki görmezden gelmek veya bastırmak ise, bu durum somatik şikayetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bu durum aslında bedensel yakınmaların artması yoluyla psikolojik stres faktörlerinden korunmak için bir çabadır. Yani içinde bulunduğun stresli durumun dışavurum şekli, bedeninde hissettiğin çeşitli sorunlar şeklinde karşına çıkabilir. Örneğin iş hayatın senin için fazla stres yüklü bir alan halindeyse, bu durum karşılığında depresyon değil de ağrı, bulantı gibi çeşitli sorunlar yaşaman bir somatizasyon bozukluk tablosudur. Psikolojik ve fizyolojik sağlığın birbirinden bağımsız değildir ve birbirini etkileyen iki unsurdur. Somatizasyon bozukluğu da psikolojik ve fizyolojik iyi oluşun birbiri üzerindeki etkisini görebildiğimiz bir problem olarak karşımıza çıkar.


TEDAVİ SÜRECİ:


 Tedavi sürecinde yaşamış olduğun negatif deneyimler ve bu deneyimlerin sende oluşturduğu etkiler üzerine konuşulur. Bu sayede olaylara karşı nasıl bir bakış açısına sahip olduğun öğrenilir. Sonrasında da bu negatif düşüncelerin olumlu birtakım düşüncelerle yer değiştirmesi amaçlanır. Yani şikayetçi olduğun durumu yaşamaya devam etsen de, onları yorumlama şeklin değiştiği için duyduğun rahatsızlık hissinin azaldığını görürsün. Semptomların kademeli bir şekilde azalması oldukça iyi bir ilerlemedir fakat uygulanan tedavideki asıl amaç şikayetlerin tümünün ortadan kalkmasıdır. Uygulanan psikoterapinin yanı sıra ilaç tedavisi de görülebilir. Somatizasyon semptomları kişiyi fazlaca rahatsız ettiğinden, tedavinin geciktirilmemesi çok önemlidir. Bu durumdan kurtulmak ve süreci daha konforlu geçirebilmek adına en kısa zamanda bir uzmandan destek alman iyi olacaktır.
Lütfen Bekleyin